តើគួរទិញ Laptop ឬ Desktop?

សំរាប់អ្នកចង់ទិញ Computer ថ្មីមួយយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញតំរូវប្រចាំថ្ងៃ តែអ្នកពិបាកធ្វើការសំរាច់ចិត្តថាតើគួរទិញមួយណារវៀង Laptop និង Desktop? សំរាប់អ្នកដែលមានថវិការច្រើអ្នកអាចនិងមិនសូវធ្វើការគិតច្រើន តែសំរាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការសន្សំជាយូរមកហើយនុះ ពួកគាត់ត្រូវគិតពិចារណាសំរាប់លើការចំណាយរបស់គាត់អោយមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត។ ខាងក្រោមនេះជាគុណសម្បតិ្តនិងគុណវិប្បត្តិរបស់ Laptop និង Desktop៖

Continue reading


កម្មវិធីមានប្រយោជន៍សំរាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Android

PowerDirector: ជាកម្មវិធីមួយសំរាប់ធ្វើការរចនាវីដីអូដែលមានឧបករណ៍ជាច្រើនសំរាប់ធ្វើការកាត់តវីដូក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ក្នុងកំរិតHD។ វាមាន Effect ឡូយៗជាច្រើនសំរាប់ដាក់ក្នុងវីដីអូ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕ ទាញយក

Continue reading


របៀបធ្វើអោយមានអ្នកចូលមកទស្សនាវេបសាយរបស់អ្នកកាន់តែច្រើន

អ្នកប្រហែលជាមានវេបសាយរួចហើយ តែមិនមានមនុស្សចូលទស្សនាវាតើមែនទេ? កាលពីផុសមុនពួកយើងបានប្រាប់ពីមូលហេតុ ៧យ៉ាងដែលធ្វើអោយវេបសាយរបស់អ្នកមិនមានអ្នកចូលមកទស្សានារួចមកហើយ ហើយសំរាប់ផុសនេះវិញ ពួកយើងនឹងប្រាប់ពីរបៀប ដែលអាចធ្វើអោយមានមនុស្សស្គាល់នឹងចូលមកទស្សានវេបសាយរបស់អ្នកបានច្រើន។ ទិចនិចទាំងអស់ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជារបៀប ទាក់ទាញអោយមានមនុស្សចូលមកទស្សនាវេបសាយរបស់អ្នក៖

Continue reading


ហេតុផល៧យ៉ាងដែលធ្វើអោយជាវេបសាយរបស់អ្នកមិនសូវមានមនុស្សចូលមកទស្សានា

1 – អត្ថបទរបស់អ្នកសរសេររឺធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញតែម៉ាស៊ីនស្វែងរក(search engine) ដូចជា Google, Bing តែប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើអោយមនុស្សពិបាកយល់៕ 2 – Website របស់អ្នកមិនមានភាពទាក់ទាញនិងពិបាកស្វែងរកអ្វីមួយនៅពេលដែលអ្នកចូលមកទស្សនាចង់ស្វែងរក។ វាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលមើលទៅពិបាកក្នុងការប្រើ ប្រាស់៕ 3 – អ្នកមិនបានផ្សព្វផ្សាយបន្ថែម ព្រោះអ្នកគិតថាគ្រាន់តែបង្កើត Website រួចនិងមានមនុស្សស្គាល់និងចូលមកទស្សនាដោយឯងៗ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងថាមិនមែនមានតែអ្នកទេដែលមាន website នុះ៕

Continue reading


ដើម្បីបង្កើតវេបសាយតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះ?

អ្វីដែលអាចមាននៅក្នុង Website Q: តើក្នុងវេបសាយត្រូវការអ្វីខ្លះ? ឬក៏អាចមានអ្វីខ្លះ? A: រូបភាព អត្ថបទ វីដេអូ សំលេង សោភ័ណភាពរបស់វេបសាយដែលជាប្រភេទ HTML  ការបង្ហោះវេបសាយ និងឈ្មោះរបស់វេបសាយ៕ ចំណាំ៖ HTML ជាប្រភេទឯកសារដែលប្រើសំរាប់អោយប្រព័ន្ធ Internet៕ ការបង្ហោះវេបសាយ (Web hosting) Q: តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានការបង្ហោះវេបសាយ? A: មានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបង្ហោះវេបសាយនេះ។ យើងត្រូវបង់លុយអោយគេ ដែលគេគិតជាមួយខែរម្ដង រឺ មួយឆ្នាំម្ដង រឺក៏ […]

Continue reading


ហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការមាន Website?

កាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗ កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើលិខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនានា ប្រព័ន្ធ Internet ដំណើរការ 24h ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយដំណើរការជារាងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រសិនអ្នកមាន Website អ្នកដូចជាមានបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការគ្រប់ពេលសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរឺក៏សេវាកម្មរបស់អ្នក កាត់បន្ថយការចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រ័ន្ធ Media នៅពេលដែលអ្នកមានកម្មវីធីប្រូម៉ូសិនថ្មីៗសំរាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ចំណាយពេលនិងមនុស្សតិចក្នុងការរក្សារការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក ព្រោះ

Continue reading